KURS INSTRUKTORA SPORTU

troszkę niżej ! 🙂
  • część specjalistyczna – 1200 zł (raty!!!) 
  • część ogólna – 400 zł 

  Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Sportu z innej dyscypliny.

  Cena kursu obejmuje:

   • zajęcia teoretyczne i praktyczne
   • egzaminy
   •  zaświadczenia o ukończeniu kursu
   • legitymacje w języku polskim lub angielskim  
   • ubezpieczenie uczestników
   • materiały szkoleniowe

  Wymogi formalne:

   • minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)
   • dwa zdjęcia
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
   • wpłata na konto bankowe

  Informacje dodatkowe:

  • liczba miejsc na kursie jest ograniczona
  • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie (płacisz 50% – reszta przy odbiorze legitymacji)
  • istnieje możliwość wydania legitymacji w języku angielskim

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

 • część specjalistyczna – 1200 zł (raty!!!) 
 • część ogólna – 400 zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej z innej dyscypliny.

Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • egzaminy
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • legitymacje w języku polskim lub angielskim
 • ubezpieczenie uczestników
 • materiały szkoleniowe

Wymogi formalne:

 • minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
 • wpłata na konto bankowe

Informacje dodatkowe:

 • liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie (płacisz 50% – reszta przy odbiorze legitymacji)
Gotowy na kurs?

SKONTAKTUJ SIĘ z naMI!